Disclaimer

  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

  • Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website werd geraadpleegd of die via deze website werd uitgewisseld.

  • Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van de website.

© 2011 groene-stroom.info | Alle rechten voorbehouden